ขอเชิญนิสิตมน.ร่วมส่งโครงการเข้าประกวด ในโครงการ”กรุงศรีอุดมศึกษา อาสาพัฒนาประจำปี 2566

ขอเชิญนิสิตมน.ร่วมส่งโครงการเข้าประกวด ในโครงการ”กรุงศรีอุดมศึกษา อาสาพัฒนาประจำปี 2566 นวัตกรรมเพื่อสังคม สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

Loading