เทศกาลแสดงอัตลักษณ์ NU Identity Festival ตอน NU Lights Up Stage Show 33rd Anniversry Naresuan University

เทศกาลแสดงอัตลักษณ์ NU Identity Festival
ตอน NU Lights Up Stage Show
33rd Anniversry Naresuan University
วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566
ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยนเรศวร.

Loading