กิจกรรมอาชีพอิสระ ภายใต้โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพ

กิจกรรมอาชีพอิสระ🧤🧣👛
ภายใต้โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพ
วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566
เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ศูนย์สุขภาวะนิสิต กองกิจการนิสิต
อาคารขวัญเมือง ชั้น 1

Loading