ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้และแข่งขันเชิงสร้างสรรค์ (Hackathon) “Hackature 2023 Illuminate Thai : อัปเวลแฟชั่นไทย ด้วยดิจิทัล”

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้และแข่งขันเชิงสร้างสรรค์ (Hackathon) “Hackature 2023 Illuminate Thai : อัปเวลแฟชั่นไทย ด้วยดิจิทัล”

Loading