มอบเกียรติบัตร รางวัลนิสิตยอดเยี่ยม รางวัลเชิดชูเกียรติ และรางวัลสวัสดิการนักกีฬา

ดร.จรัสดาว คงเมือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่าและศิลปวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร รางวัลนิสิตยอดเยี่ยม รางวัลเชิดชูเกียรติ และรางวัลสวัสดิการนักกีฬา เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 ณ ห้องเอกาทศรถ 301 อาคารเอการทศรถ 🥳🎊 ติดตามภาพทั้งหมดได้ที่ //www.facebook.com/media/set/?vanity=studentsNU&set=a.766685218590445

Loading