ประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต วาระพิเศษ

ดร.จรัสดาว คงเมือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่า และศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต วาระพิเศษ พร้อมด้วย ผศ.ดร. ชนินทร์ อัมพรสถิร ประธานสภาอาจารย์ และ ดร.จารุวรรณ แดงบุบผา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต โดยมีคณะกรรมการกิจการนิสิตจากคณะ/วิทยาลัย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องสุพรรณกัลยา 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading