มอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

 มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับเกียรติจากสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร (คุณจิตมากร รอบบรรเจิด)พร้อมคณะ และชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดสุโขทัย นำโดย ประธานชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดสุโขทัย (ดร.ถวิล น้อยเขียว) พร้อมคณะ เข้ามอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวนทั้งสิ้น 28 ทุน แบ่งเป็น 1. ทุนสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 23 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 115,000 บาท ซึ่งทุนดังกล่าวมาจากการจัดคอนเสิร์ตคาราบาวของสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 โดยเปิดรับสมัครนิสิตที่ขาดแคลน ทุนทรัพย์แต่เรียนดี จากทุกคณะ ทุกชั้นปี เพื่อเข้าสู่กระบวนการสัมภาษณ์และคัดเลือก จากสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร 2. ทุนชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดสุโขทัย จำนวน 5 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท ซึ่งทุนดังกล่าวมาจากการจัดการแข่งขันวิ่ง NU ST RUN 2023 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยการคัดเลือกจากคณะกรรมการกลางสอบสัมภาษณ์นิสิตทุนการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ในระหว่าง 7 – 9 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร (รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทน ธานี) เข้าร่วมเป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่า และศิลปวัฒนธรรม (ดร.จรัสดาว คงเมือง) อาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3 ชั้น 3สำนักงานอธิการบดี

Loading