โครงการทำบุญตักบาตร ต้อนรับนิสิตใหม่ลูกพระนเรศ ประจำปี 2566

อาจารย์ นิสิต และบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร
ได้ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 50 รูป ในโครงการทำบุญตักบาตร ต้อนรับนิสิตใหม่ลูกพระนเรศ ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2566 ณ บริเวณหน้าหอพักนิสิต อาคารขวัญเมือง มหาวิทยาลัยนเรศวร
#HappyStudents
#SustainableStudentLife
#มหาวิทยาลัยนเรศวร
#NaresuanUniversity
#SA_Media

Loading