การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษา บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่า และศิลปวัฒนธรรม (ดร.จรัสดาว คงเมือง) ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษา บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) จากทรัพย์ในดินสู่สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นางอิงอร  สร้อยสุวรรณ เจ้าหน้าที่องค์กรสัมพันธ์ และ นางณธรนันทน์ แก้วแสนตอ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่องค์กรสัมพันธ์ ผู้แทนบริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด โครงการผลิตบนฝั่ง (ประเทศไทย) เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมนเรศวร 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

Loading