พิธีมอบทุนการศึกษา “ทุนบุญรอด นิสิต นักศึกษา” ประจำปี 2566

พิธีมอบทุนการศึกษา
“ทุนบุญรอด นิสิต นักศึกษา” ประจำปี 2566
——————————–🔸🔸———————————
มหาวิทยาลัยนเรศวร มอบหมายให้นางพรธิดา บุญจะโรจน์ หัวหน้างานบริการสวัสดิการนิสิต กองกิจการนิสิต พร้อมด้วยบุคลากร และผู้แทนนิสิตที่ได้รับทุนบุญรอดฯ เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2566 ให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีผลการเรียนดี และมีความประพฤติดี โดยนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับทุนประเภทต่อเนื่อง จำนวน 16 ทุน ทุนละ 25,000 บาท รวมเป็นเงิน จำนวน 400,000 บาท โดยได้รับเกียรติจากคุณปิติ ภิรมย์ภักดี เป็นประธานพิธีมอบทุนฯ ในวันที่ 19 กันยายน 2566 ณ หอประชุมใหญ่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
ทั้งนี้ มีนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่จบการศึกษาเกียรตินิยม จำนวน 2 คน เข้ารับของที่ระลึก เพื่อยกย่องเป็นบุคคลตัวอย่างที่ดีให้แก่รุ่นน้องต่อไป
#ขอขอบคุณ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ที่มอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัย
——————————–🔸🔸———————————

Loading