ประชุมกองกิจการนิสิต

วันที่ 2 ตุลาคม 2566 กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีการจัดประชุม โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จรัสดาว คงเมือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่า และศิลปวัฒนธรรม เป็นประธาน จากนั้นได้มีการพูดคุยถึงแนวทางในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามนโยบายของทางมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมขวัญเมือง ชั้น 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร


Loading