การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิต ครั้งที่ 1/ ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 5 ตุลาคม 2566 กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิต ครั้งที่ 1/ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จรัสดาว คงเมือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่า และศิลปวัฒนธรรม เป็นประธาน จากนั้นได้มีการพูดคุยถึงแนวทางในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางกองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิต ณ ห้องประชุมนเรศวร 102 สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading