การสัมภาษณ์พิจารณาคัดเลือกนิสิตทุนการศึกษา “ทุนบุญรอดพัฒนานิสิต นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566”

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566   นางพรธิดา บุญยะโรจน์ หัวหน้างานบริการสวัสดิการนิสิต ได้ให้การต้อนรับคุณญานี ศิริวัฒนกุล เลขานุการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด เป็นคณะกรรมการสัมภาษณ์พิจารณาคัดเลือกนิสิตทุนการศึกษา “ทุนบุญรอดพัฒนานิสิต นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566” ให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ห้องประชุมศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading