13 ตุลาคม กิจกรรมน้อมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันนวมินทรมหาราช

วันที่ 13 ตุลาคม 2566 มหาวิทยาลัยนเรศวร กองกิจการนิสิต จัดกิจกรรมน้อมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ณ ลานน้ำพุหน้าโรงอาหาร NU Square หอพักนิสิต เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน พระราชกรณียกิจ และโครงการพระราชดำริที่ทรงทุ่มเทเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นเวลาอันยาวนาน คำสอนของพระองค์ที่ทรงให้ไว้เพื่อให้คนไทยดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง พึ่งพาตัวเองได้ โดยการจัดกิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 น. ประกอบด้วย การทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ของนิสิต และการจัดทำข้าวไข่เจียวแบ่งปันให้กับนิสิตและประชาชนทั่วไป ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ถือเป็นความร่วมมือระหว่างผู้บริหาร เจ้าหน้าที่บุคลากร นิสิตประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการร้านค้าทั้งภายในและภายนอก

Loading