ม.นเรศวร เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566

ม.นเรศวร เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ม.นเรศวร เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 ณ วัดยางเอน ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อสมทบทุนในการจัดสร้างโรงครัวและหอฉัน รวมถึงเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงาม อีกทั้งยังเป็นการทำนุบำรุงพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร นิสิตและศิษย์เก่า เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

Loading