ทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49

งานกิจกรรมพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิตได้จัดการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักกีฬา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 “นนทรีเกมส์ 2567” รอบคัดเลือกเขตภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 10-16 พฤศจิกายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

Loading