การเตรียมความพร้อมก้าวสู่โลกอาชีพแก่นิสิตกับ บริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จำกัด JOBTOPGUN.com

นางสาวพรพรรณ ประมวลวุฒิรณ รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต พร้อมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้ารับฟังบริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จำกัด JOBTOPGUN.com เพื่อหารือความร่วมมือ ในการเตรียมความพร้อมก้าวสู่โลกอาชีพแก่นิสิต  ณ ห้องประชุม นเรศวร 101 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

Loading