บริษัท โคลอสซอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เปิดรับนักศึกษาจบใหม่ ในตำแหน่ง Sales Representative

บริษัท โคลอสซอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เปิดรับนักศึกษาจบใหม่

ในตำแหน่ง Sales Representative

จำหน่ายเกี่ยวกับ สารในเครื่องสำอาง และสารเคมีอื่นๆ

ทางบริษัทฯ ต้องการรับน้องๆที่มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องสำอางโดยตรง หรือนักศึกษาที่จบสาขาที่เกี่ยวข้องกับเคมี และมีใจรักในการขาย

จึงรบกวนทางมหาวิทยาลัย ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานให้นักศึกษาทราบ

รายละเอียดคุณสมบัติ งาน และสวัสดิการตามไฟล์แนบ

Sales Representative – Coating
Sales Representative – Cosmetics

 

Loading