โปรดหยุดรถ ตามสัญญาณไฟ เพื่อให้คนข้าม !!

โปรดหยุดรถ ตามสัญญาณไฟ เพื่อให้คนข้าม !!

#รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย
#HappyStudents
#SustainableStudentLife
#NaresuanUniversity
#SA_News

Loading