งานดนตรีในสวน : H.M. Song อว.บรรเลงเพลงของพ่อ

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุ พุทธวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในโดยภายในงานมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมใจเพื่อแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ และ “วันพ่อแห่งชาติ” ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading