ขอความร่วมมือนิสิตทำแบบสำรวจ “สุขภาวะและความเป็นอยู่ที่”ของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอความร่วมมือนิสิตทำแบบสำรวจ
“สุขภาวะและความเป็นอยู่ที่”
ของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
———————–🔶️———————–
🌐//shorturl.asia/QnDge
👆กรอกรหัส happystunu
———————–🔶️———————–
โดยมหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมเป็นภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่ความสุข สู่องค์กรสุขภาวะยั่งยืน ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล

Loading