แจกฟรี!!! สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1ที่ต้องการหมวกกันน็อกของมหาวิทยาลัย

📣📣แจกฟรี!!! สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1ที่ต้องการหมวกกันน็อกของมหาวิทยาลัย
มาแสดงตนโดยใช้หลักฐาน ดังนี้
1. บัตรประจำตัวนิสิต
2. ใบขับขี่รถจักรยานยนต์
3. พรบ.รถจักรยานยนต์
มาติดต่อรับหมวกนิรภัยที่ งานกิจกรรมพัฒนานิสิตกองกิจการนิสิต ในวัน และเวลาราชการ
โทร.0-5596-1210  ตั้งแต่วันที่ 12-25 ธันวาคม 2566
“เด็กดี ขับขี่มีวินัย ใส่ใจ ใส่หมวก”

Loading