ประชุมคัดเลือกผลงานนักเรียนที่สมัครโครงการ ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษด้านกีฬา

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 กองกิจการนิสิต ได้จัดประชุมคัดเลือกผลงานนักเรียนที่สมัครโครงการ ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษด้านกีฬา โดยมีคณะกรรมการจากคณะและวิทยาลัย เข้าร่วมการพิจารณา ณ ห้องประชุมขวัญเมือง 2 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading