พิธีปฐมนิเทศนิสิตทุนการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2566

             กองกิจการนิสิต ได้จัดพิธีปฐมนิเทศนิสิตทุนการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จรัสดาว คงเมือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิตศิษย์เก่าและศิลปวัฒนธรรม พร้อมทั้งคณะกรรมกองทุนการศึกษา ชมรมอดีตผู้นำนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร คณาจารย์ และบุคลากร ได้ร่วมมอบทุนการศึกษาทั้งหมด 3 ทุนการศึกษา ได้แก่ กองทุนการศึกษาเพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 124 ทุน ทุนการศึกษา รศ.ดร.แมรี่ สารวิทย์ จำนวน 2 ทุน ทุนการศึกษาเพื่อนิสิตกิจกรรม จำนวน 20 ทุน ให้แก่นิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา จากนั้น รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิตศิษย์เก่าและศิลปวัฒนธรรม ได้กล่าวให้โอวาสแก่นิสิตผู้รับมอบทุนการศึกษา ณ ห้อง Lobby อาคารขวัญเมือง มหาวิทยาลัยนเรศวรLoading