ประชาสัมพันธ์โครงการ ThailandLOVER Thai culture : ประเทศไทยที่คุณ อยากให้โลกรู้จัก

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์โครงการ ThailandLOVER Thai culture : ประเทศไทยที่คุณ อยากให้โลกรู้จัก หากทานใดสนใจส่งผลงานเพื่อพิจารณาคัดเลือก สามารถส่งผลงานได้ที่ Inbox Facebook Fanpage : ThailandLOVER ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ดาวโหลดเอกสาร
ประชาสัมพันธ์โครงการ ThailandLOVER Thai culture : ประเทศไทยที่คุณ อยากให้โลกรู้จัก

Loading