ค่าไฟฟ้าประจำเดือนธันวาคม 2566

ค่าไฟฟ้าประจำเดือนธันวาคม 2566 อาคาร 1 – 8

ค่าไฟฟ้าประจำเดือนธันวาคม 2566 อาคาร 9 – 15

Loading