คณวิศวกรรมศาสตร์ มอบของที่ระลึกให้กับทางกองกิจการนิสิต เนื่องในโอกาสปีใหม่

ขอขอบคุณ นายภัคพงศ์ หอมเนียม รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณวิศวกรรมศาสตร์ มอบของที่ระลึกให้กับทางกองกิจการนิสิต โดยมี นางสาวพรพรรณ ประมวลวุฒิรณ หัวหน้างานศิษย์เก่าสัมพันธ์ รักษาการผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต และหัวหน้างานอำนวยการ รับมอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสปีใหม่

Loading