ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่

กองกิจการนิสิต ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุ สามเณร จำนวน 29 รูป เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567

Loading