คณะโลจิสติกส์ฯ มอบของที่ระลึกให้กับทางกองกิจการนิสิต เนื่องในโอกาสปีใหม่

ขอขอบคุณ ดร.ศิริกาญจน์ จันทร์สมบัติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มอบของที่ระลึกให้กับทางกองกิจการนิสิต โดยมี นางสาวพรพรรณ ประมวลวุฒิรณ หัวหน้างานศิษย์เก่าสัมพันธ์ รักษาการผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต และหัวหน้างานอำนวยการ รับมอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสปีใหม่

Loading