ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาปลอดบุหรี่

ดร.จารุวรรณ แดงบุบผา ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ เพื่อจัดทำแผนโครงการพัฒนาสถานศึกษาปลอดผลิตภัณฑ์ยาสูบ สร้างสิ่งแวดล้อมให้ปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1/2567 วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานเข้าร่วมประชุมหารือในเรื่องของการสูบบุหรี่ในสถานศึกษา เพือกำหนดทิศทาง มาตรการการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมนเรศวร 301 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading