งานมหกรรมรวมพลนิสิตจิตอาสา มหาวิทยาลัยนเรศวร

เมื่อวันที่ 25  มกราคม 2567 กองกิจการนิสิต ร่วมกับกองบริการการศึกษา จัดงานมหกรรมรวมพลนิสิตจิตอาสา มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี ดร.จรัสดาว คงเมือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิตศิษย์เก่าและศิลปวัฒนธรรม เป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต บุคลากร และนิสิตจิตอาสา  เข้าร่วมในการเปิดกิจกรรมครั้งนี้ (แต่ละกิจกรรมจะได้รับชั่วโมงจิตอาสาตามที่กำหนด)  ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading