เชิญชวนนิสิต มน. ทุกชั้นปี ทำแบบคัดกรองโรคซึมเศร้า

เชิญชวนนิสิต มน. ทุกชั้นปี
ทำแบบคัดกรองโรคซึมเศร้า
– – – – – – – – – 🔹🔷🔹 – – – – – – – – –
ระหว่างวันที่ 1-14 กุมภาพันธ์ 2567
– – – – – – – – – 🔹🔷🔹 – – – – – – – – –
– – – – – – – – – 🔹🔷🔹 – – – – – – – – –
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 055961211

Loading