รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬาหมากล้อม ประเภทบุคคลชาย

🥉รางวัลเหรียญทองแดง 🥉
การแข่งขันกีฬาหมากล้อม ประเภทบุคคลชาย
——————–🧡🧡——————–
ขอแสดงความยินดีกับ
นายนายกอบกานต์ ดับปากพิง นิสิตคณะศึกษาศาสตร์
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬาหมากล้อม
ประเภทบุคคลชาย
🔹ผู้จัดการทีม รองศาสตราจารย์ ดร.ภณ วชิระนิเวศ
🔹ผู้ฝึกสอน นายประกาศิต นทีประสิทธิพร
นายก้องหล้า วุฒิอารีย์
นางสาวอันติกา กมโล
นายชรินทร์ วงศ์น้อย
——————–🧡🧡——————–
ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 “นนทรีเกมส์”
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
#นนทรีเกมส์
#cheerNU
#HappyStudents
#SustainableCampusLife
#NaresuanUniversity
#SA_News

Loading