รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬาคาราเต้ ประเภททีมชาย

🥉รางวัลเหรียญทองแดง 🥉
การแข่งขันกีฬาคาราเต้ ประเภททีมชาย
——————–🧡🧡——————–
ขอแสดงความยินดีกับ
นายชยานันท์ เสือโต คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ นิสิตปริญญาโท
นายอภิวัฒน์ โชคเจริญวงศ์ษา คณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
นายปฏิพัทธ์ แสงแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬาคาราเต้ ประเภททีมชาย
🔹ผู้จัดการทีม / ผู้ฝึกสอน ว่าที่ ร.ต.นัฎ ชูศรศิริกุล
🔹ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน นายสุกร์ทอง ทะจะกัน
——————–🧡🧡——————–
ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 “นนทรีเกมส์”
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
#นนทรีเกมส์
#cheerNU
#HappyStudents
#SustainableCampusLife
#NaresuanUniversity
#SA_News

Loading