ตำรวจสันติบาล 1 ประชุมสอบถามข้อมูลแนวทางการจัดกิจกรรมของนิสิตและงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ตำรวจสันติบาล 1 เข้าพบผู้อำนวยกองกิจการนิสิตและหัวหน้างาน เพื่อสอบถามแนวทางการจัดกิจกรรมของนิสิตและงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567  ณ ห้องประชุมสำนักงาน 1 อาคารขวัญเมือง มหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading