บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด โครงการผลิตบนฝั่ง (ประเทศไทย) มอบของที่ระลึกปีใหม่ 2567

นางอิงอร สร้อยสุวรรณ ผู้แทนบริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด โครงการผลิตบนฝั่ง (ประเทศไทย) พร้อมคณะ เดินทางมาสวัสดีปีใหม่ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต โดยมีนางสาวธัญญารัตน์ อินทร์เมือง หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนานิสิต เป็นผู้แทนรับมอบของที่ระลึกปีใหม่ 2567

Loading