ธนาคารกรุงไทย สนับสนุนน้ำดื่มให้กองกิจการนิสิต

ธนาคารกรุงไทย สนับสนุนน้ำดื่มให้กองกิจการนิสิต
เพื่อใช้ในการฝึกซ้อมบัณฑิต งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา 2565

Loading