งานรวมพลชาว #ศิษย์เก่าสิงห์นเรศวร

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 กลุ่มศิษย์เก่ารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
(สิงห์นเรศวร 1 – 8 ระดับปริญญาโท) นำโดย พลโทประสาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3 รหัสนิสิต 51 ประธานในพิธี
พลโทวิเชียร ไชยปกรณ์ อดีต ผบ.บชร. 3 รหัสนิสิต 51, นายธวัช สิงหเดช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ รหัสนิสิต 53
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยพี่น้องสิงห์นเรศวรร่วมกันจัดกิจกรรม
“ศิษย์เก่าสิงห์นเรศวร”
เพื่อให้ศิษย์เก่าได้กลับมาระลึกนึกถึงสถาบัน เคารพครูอาจารย์ พบปะนิสิตรุ่นปัจจุบัน สร้างความรัก
ความผูกพัน และความภูมิใจ ก่อให้เกิดประเพณีการจัดงานคืนสู่เหย้าชาวสิงห์นเรศวรอย่างต่อเนื่อง โดยจัดกิจกรรม 4 กิจกรรม ดังนี้
💜กิจกรรมที่ 1 พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร
พร้อมปลูก “ต้นเสลา” ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 3 ต้น
💜กิจกรรมที่ 2 พิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ (พระสงฆ์ศิษย์เก่า)
และทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อนศิษย์เก่าที่ล่วงลับ ณ อาคารวงศ์วานิช (บชร. 3) ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ
💜กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการตีกอล์ฟ ณ สนามกอล์ฟดงภูเกิด ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ
💜กิจกรรมที่ 4 งานเลี้ยงสังสรรค์ “สิงห์นเรศวร” ณ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย กองอาคารสถานที่ และงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต
ได้ให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในด้านการจัดเตรียมสถานที่ สนับสนุนน้ำดื่ม
และการมอบของที่ระลึกจากมหาวิทยาลัย ฯ สำหรับศิษย์เก่าที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วย
—–Engage—-Forceful—-Network—-My NU—
เพราะศิษย์เก่า คือ ทรัพยากรที่มีค่าของมหาวิทยาลัยนเรศวร
  

Loading