ศิษย์เก่าสัญจร – เยี่ยมเยียนศิษย์เก่า จังหวัดกำแพงเพชร

การเดินทางในครั้งนี้งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ได้เดินทางร่วมกับงานกิจกรรมพัฒนานิสิต
ในโครงการบูรณาการมีส่วนร่วมสู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน ปีที่ 4 โดยกิจกรรม
คือการทำค่ายให้น้องๆ โรงเรียนบ้านหนองกรด จังหวัดกำแพงเพชร
ซึ่งโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีนักเรียนไม่เกิน 100 คนถือว่าเป็นการมาสร้างโอกาสให้น้องๆได้เติบโตร่วมกัน
และที่สำคัญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกรด ว่าที่ร้อยตรี ดร.อายุวัฒน์ ทองนวม
เป็นศิษย์เก่าทั้งปริญญาตรี (รหัส 48) และปริญญาโท (รหัส 56) นับว่าเป็นความภาคภูมิใจ
และความเสียสละในการมาช่วยกันพัฒนาโรงเรียนหนองกรดแห่งนี้ และยังเป็นการสานฝันให้น้องๆได้เติบโตอย่างดีที่สุด

          ไม่เพียงเท่านั้นงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ยังได้เชิญชวนศิษย์เก่าจังหวัดกำแพงเพชร
มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ซึ่งก็มีศิษย์เก่ามากมายที่มาร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องๆทำค่ายได้อย่างสำเร็จลุล่วงไปได้ดี
และต้องขอขอบคุณพี่หญิง นางสาวกุลภัทร วัฒนศิริ ซึ่งเป็นศิษย์เก่าทั้งปริญญาตรี (รหัส 51) และปริญญาโท (รหัส 57)
ที่แวะเวียนมามอบขนมและสร้างรอยยิ้มให้ทุกคน

          และที่ต่อมาที่ศิษย์เก่าของเราได้มาต่อยอดสร้างสรรค์
และตอนนี้เป็นผู้บริหารดูแล โลบินสันไลฟ์สไตล์ กำแพงเพชร (Robinson Lifestyle กำแพงเพชร)
ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากพี่ใบ๋นายอนุรักษ์ เมฆหมอก ศิษย์เก่ารหัส 49 ที่น้องๆชาวนิเทศศาสตร์คุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดี
ถ้าหากมหาวิทยาลัยมีกิจกรรม หรือต้องการให้ช่วยเหลือสามารถแจ้งได้เลย พี่ใบ๋พร้อมสนับสนุนมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่

—–Engage—-Forceful—-Network—-My NU—
เพราะศิษย์เก่า คือ ทรัพยากรที่มีค่าของมหาวิทยาลัยนเรศวร

 

Loading