ภาพกิจกรรมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2565

ภาพกิจกรรมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2565
ของฝ่ายฝึกซ้อม จัดที่นั่ง จัดแถว และเบิกแถวบัณฑิต

 

Loading