ม.นเรศวร เข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 “ด๊ะดาด ศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม”

นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 “ด๊ะดาด ศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม” เมื่อวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2567นำโดย ดร.ภูริตา เรืองจิรยศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2567 ณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

Loading