การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรกองกิจการนิสิต

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2567 คณะกรรมการการประเมินผลปฏิบัติงานของบุคลากรกองกิจการนิสิต ดำเนินการสัมภาษณ์ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรกองกิจการนิสิต เรียงลำดับรายบุคคล โดยจะดำเนินการตั้งแต่ วันที่ 4-5 มีนาคม และในวันที่ 8 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงาน 1 อาคารขวัญเมือง มหาวิทยาลัยนเรศวร
Loading