โครงการเทา – งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 26 “ชวนเกลอ เยือนถิ่นโนรา ภูมิปัญญาเมืองลุง”

มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมโครงการเทา – งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 26 “ชวนเกลอ เยือนถิ่นโนรา ภูมิปัญญาเมืองลุง”
———————— 🔹🔷🔹————————
โครงการเทา – งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 26 “ชวนเกลอ เยือนถิ่นโนรา ภูมิปัญญาเมืองลุง” จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนควนตะแบก อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง โดยมีมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้
———————— 🔹🔷🔹————————
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 นำโดย ดร.จรัสดาว คงเมือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่า และศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต บุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมพิธีเปิดโครงการและงานเลี้ยงต้อนรับ โดยมีกิจกรรมการ ดังนี้
🔵 การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “เส้นทางความฝันกับนักกิจกรรม และนวัตกรรมสังคม”
🔵 การเสวนาหัวข้อ “ชวนเกลอ เยือนถิ่นโนรา ภูมิปัญญาเมืองลุง”
🔵 กิจกรรม “ฉาน เทอ เกลอ กัน
🔵 งานเลี้ยงต้อนรับเกลอเทางาม 5 สถาบัน เยือนถิ่นโนรา ภูมิปัญญาเมืองลุง
#เทางามสัมพันธ์ครั้งที่26
#SA_News

Loading