ประชุมคณะกรรมการการบริหารกองทุนการศึกษาเพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร  ครั้งที่ 2/2567

        เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 ดร.จรัสดาว คงเมือง รองธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่า และศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการบริหารกองทุนการศึกษาเพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร  ครั้งที่ 2/2567 เพื่อพิจารณาแนวทางในการดำเนินงาน และรายงานผลการดำเนินงานต่าง ๆ ณ ห้องประชุมนเรศวร 101 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading