ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 2/2567

       เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 ดร.จรัสดาว คงเมือง รองธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่า และศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 2/2567 เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน และพิจารณาระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติที่สำคัญในการดำเนินงานต่าง ๆ ณ ห้องประชุมนเรศวร 101 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading