นิสิตที่ได้รับรางวัลเด็กดีมีวินัยใส่หมวกกันน็อก

👏ผู้ได้รับรางวัลเด็กดีมีวินัยใส่หมวกกันน็อก👏
นิสิตที่ได้รับทุนสนับสนุนสวัสดิการนิสิต ประจำปีงบประมาณ 2567
ประจำเดือนมีนาคม 2567 ประเภททุนขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย
—————-🔸🔶🔸—————-
นายกันตพงศ์ โค้วจิริยะพันธุ์
นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะสังคมศาสตร์
—————-🔷🔷—————-
#เด็กดีมีวินัยใส่หมวกกันน็อก
#HappyStudents
#SustainableStudentLife
#NaresuanUniversity
#SA_News

Loading