โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

กองกิจการนิสิต จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จรงค์ศักดิ พุมนวน นักวิทยาศาสตร์ ระดับเชี่ยวชาญ มาบรรยายในหัวข้อ คุมคุณภาพให้อยู่หมัด ด้วยการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ได้มาตราฐาน SOP ให้กับบุคลากรกองกิจการนิสิต เมื่อวันที่ 14 – 15 มีนาคม 2567 ณ ห้อง Main Conference กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การจัดโครงการในครั้งนี้นอกจากจะมีการบรรยายให้ความรู้แล้ว ยังได้มีการลงมือปฏิบัติจริงในการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ได้มาตราฐาน SOP นอกจากนั้นผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านยังได้รับรับฟังคำแนะนำการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานจากท่านวิทยาการเพื่อนำมาปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นและได้มาตราฐาน SOP
ติดตามภาพกิจกรรมได้ที่
//photos.app.goo.gl/2RBom6NeJME2aC8M6 วันที่ 14 มีนาคม 2567
//photos.app.goo.gl/nxNjNfaEmJ8vsTwU7 วันที่ 15 มีนาคม 2567 

Loading