ศิษย์เก่าสร้างชื่อเสียง – เลื่อนตำแหน่งเป็น “ผู้บริหารระดับสูง ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย”

มหาวิทยาลัยนเรศวรขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า

ที่ได้เลื่อนตำแหน่งเป็น “ผู้บริหารระดับสูง ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย”

1. นายพิทยา ธนวณิชย์กุล
ในตำแหน่ง รองผู้ว่าการ (ดิจิทัล) ระดับ 11
ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา รหัสนิสิต 37 (รุ่นที่ 1)
อดีต นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คนที่ 1
(วาระ 1 กรกฎาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2561)
ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2561 ประเภทนักบริหารภาครัฐวิสาหกิจ
2. นายธิติพันธ์ พานิชประสาทสิน
ในตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการ ระดับ 10
ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา รหัสนิสิต 37 (รุ่นที่ 1)
3. นายเทพฤทธิ์ รัตนปัญญากร
ในตำแหน่ง วิศวกร 9 ผู้อำนวยการฝ่ายดิจิทัล 1
ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา รหัสนิสิต 37 (รุ่นที่ 1)
และศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2565 ประเภทนักบริหารภาครัฐวิสาหกิจ
4. นายกานต์ แถวสามารถ
ในตำแหน่ง พนักงานบริหาร 9 ผู้อำนวยการฝ่ายพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง
ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา รหัสนิสิต 37 (รุ่นที่ 1) และระดับปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมโยธา รหัส 47
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
“ระบบสมัครงานออนไลน์ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย”
//www.exat.co.th/%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8…/
หรือติดตามข่าวสารของ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้ที่
—–Engage—-Forceful—-Network—-My NU—
เพราะศิษย์เก่า คือ ทรัพยากรที่มีค่าของมหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading