ชมรมหมากกระดาน ม.นเรศวรคว้า 5 รางวัล

👏👏ชมรมหมากกระดาน ม.นเรศวรคว้า 5 รางวัล👏👏
ในการแข่งขัน รายการ “North University Go Tournament 2024” เมื่อวันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรม วัฒนาวิลเลจ รีสอร์ท จังหวัดตาก 🏆
.
อันดับ 3 🥉
มือ 1 นายอภิวิชญ์ ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 1
มือ 2 นางสาวอันติกา กมโล คณะสังคมศาสตร์ ปี 2
มือ 3 นายปรมัสธ์ ธนะวงษ์ คณะศึกษาศาสตร์ ปี 4
อันดับ 3 🥉นางสาวโสภิตนภา เสนาคม คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร ปี 1
อันดับ 4 🏅นางสาวกัญญาวีร์ โสมเพชร คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร ปี 1
อันดับ 2 🥈 นายพิชยุตม์ พรสี่ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร ปี 1
อันดับ 4 🏅นางสาววรินทร ตันติสวารักษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ปี 1
.

Loading