ประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 3/2567

ประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 3/2567 กองกิจการนิสิต จัดประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 3/2567 โดยมี ดร.จรัสดาว คงเมือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่า และศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุม เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน และพิจารณาแนวทางการดำเนินงานด้านการพัฒนานิสิตและศิษย์เก่า รวมถึงการบริการสวัสดิการนิสิต ในวันที่ 28 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมนเรศวร 308 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี

Loading